»Kultura obstaja, ostaja in se razvija dalje«

Prireditev v počastitev kulturnega praznika je na predvečer 8. februarja napolnila veliko dvorano Doma kulture Kamnik. Osrednja tema prireditve je bil odhod iz doma in zapuščanju domačega kraja. V kulturno umetniškem programu z naslovom Domovina, ne beži, ostani pri meni, ki so ga pripravili dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, je občinstvo spoznalo dijaško interpretacijo poezije Otona Župančiča, Mileta Klopčiča in Franceta Prešerna ter prozo Ivana Cankarja. Dijaki so to literarno umetnost interpretirali z besedno, glasbeno in gibalno izpovedjo. Prireditev, ki je na velikem odru Doma kulture Kamnik potekala drugič, sta pripravila Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik.

»Kultura ni privilegij posameznih družbenih slojev, je eno najpomembnejših poroštev narodovega preživetja, predvsem preživetja majhnega naroda, kot je naš,« je v slavnostnem govoru dejal župan Občine Kamnik Matej Slapar in nadaljeval:»Kultura obstaja, ostaja in se razvija dalje, ne oziraje se na pogoje, ki ji jih naša družba odmerja, saj biti umetnik nikakor ni poklic, temveč je poslanstvo. Umetnost se ne meri na vatle, ljubezen do umetnosti in ponos, s katerim nas navdaja, ne upada. In verjamem, da kljub ali pa ravno zaradi še svežih dogodkov, ki so pred kratkim odmevali in pustili sled na kulturnem parketu, zagotovo tudi za našo kulturo prihajajo svetla obdobja.«

X