Srečanje članov Podjetniškega kluba Kamnik

Novoizvoljeni predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je že takoj na začetku novega leta povabil člane na srečanje in predstavil programa dela, ki si ga je zadal za svoj mandat predsednika. Častni gost dogodka je bil novi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je poleg mag. Urbana Berganta – prvega predsednika PKK – tudi eden od ustanoviteljev Podjetniškega kluba Kamnik. Srečanje je potekalo v hotelu MD – prej hotel Malograjski dvor – v kongresni dvorani.

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Stojan Hergouth je po svojem pozdravnem nagovoru nanizal svoj pogled na uspešno nekajletno delovanje kluba v preteklosti in se osredotočil na statut kluba, kjer je izpostavil točke, ki so bile do sedaj dodobra realizirane in celo presežene. Predvsem je pohvalil vse tri predsednike – mag. Urbana Berganta, Tomaža Laha in Aleša Juhanta – za postavitev trdnih temeljev za delovanje kluba ter njihovo izredno zavzetost in pozitivno energijo, da klub deluje že četrto leto. V tem času so člani PKK na več načinov podpirali vizije vseh treh predsednikov – večletna podpora delovanju co-working centra KIKštarter, ustanovitev in financiranje podjetniškega sklada  KIKštarter pospeševalnik d.o.o., mentorstvo mladim podjetnikom, ustanovitev zadruge KIKštarter, nakup in postopna obnova nepremičnine za delovanje zadruge, podpis protokola o sodelovanju z Občino Kamnik in vsi dogodki, ki so bili organizirani za člane PKK v zadnjih štirih letih. Posebno zahvalo je namenil dolgoletni podpori in sodelovanja v vseh področjih delovanja PKK– Mateju Slaparju, ki je generalni sekretar kluba od vsega začetka in svojemu predhodniku Alešu Juhantu za podaljšan mandat in prizadevnost pri nakupu in obnovi KIKštarter hiše ter prepoznavnosti PK Kamnik.

Novoizvoljeni župan Občine Kamnik Matej Slapar se je prav tako zahvalil vsem nekdanjim predsednikom za njihovega ustvarjalnega duha in pomembno vlogo pri postavljanju vizije kluba ter njenemu uresničevanju ter njihovi zavzetosti pri odgovornem ravnanju in podpori mladim podjetnikom, ki delujejo v okviru sedanje zadruge KIKštarter. Zbranim podjetnikom – članom Podjetniškega kluba Kamnik – je jasno podal svoje priznanje za njihov doprinos k razvitosti kamniškega gospodarstva in njihove pomembne vloge pri zaposlovanju in ustvarjanju delovnih mest. Povedal je, da podpira nadaljnje sodelovanje Občine Kamnik in Podjetniškega kluba Kamnik in se veseli podpisa protokola o sodelovanju za čas njegovega mandata župana Občine Kamnik.

Matej Slapar, župan Občine Kamnik je zbrane podjetnike nagovoril z naslednjimi besedami: »Podjetniški klub Kamnik je kamniška zgodba o uspehu. Zgodba, ki ste jo skupaj ustvarili in jo skupaj »peljete« že četrto leto zapored. S strokovnim premislekom kaj je podjetništvo in ob premagovanju mnogih ovir, ki ste jih prehodili skupaj, ste SKUPAJ ustvarili številne uspehe in izpolnili mnoge izzive, s katerimi se lahko upravičeno ponašate kot ena najbolj uspešnih in inovativnih organizacij občine Kamnik. Naj na tem mestu omenim več uspešnih zgodb, ki so nastale prav zaradi vas, spoštovane članice, spoštovani člani Podjetniškega kluba Kamnik, ki skupaj soustvarjate in podpirate tako Zadrugo KIKštarter kot tudi KIKštarter pospeševalnik. To so zgodbe Anje Bordon, ki je prav v nedeljo, 16. decembra 2018, v oddaji Štartaj Slovenija stopila še korak višje, kot tudi zgodbe drugih uspešnih podjetij, ki so izšli iz KIKštarterja, katerega podpirate (Vigoshop, Adstar, Sleppy bootle, Kombuča…). Premike pa KIKŠtarter dela tudi na področju izobraževanja mladih v smeri podjetnosti in podjetništva. Brez vas teh uspehov ne bi bilo, zato sem vam iskreno hvaležen in verjamem, da lahko v prihodnje skupaj ustvarimo še veliko pozitivnih in uspešnih zgodb. Razumevanje podjetništva je ključno, a vendarle je pomemben tudi pogled v prihodnost. Pogled, kako ustvarjati še boljše in uspešnejše zgodbe.«

X